Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η εταιρεία   |  Νέα  |  Επικοινωνία

Ορυκτοβάμβακες Knauf Insulation

Οι Ορυκτοβάμβακες Knauf Insulation διατίθενται στις εξής
συσκευασίες:
– Σε πακέτα
Πακέτα τυλιγμένα με θερμοσυρρικνούμενα φύλλα PE. Ο αριθμός
πλακών ανά πακέτο, η επιφάνεια και ο όγκος καθορίζονται χωριστά
για κάθε προϊόν στο παρόν φυλλάδιο. Για εξωτερική αποθήκευση,
τα πακέτα θα πρέπει να προστατεύονται με αδιάβροχο κάλυμμα.
– Σε ρολά
Ρολά τυλιγμένα με θερμοσυρρικνούμενα φύλλα PE. Ο αριθμός των
τεμαχίων ανά ρολλό (1 ή 2), η επιφάνεια και ο όγκος καθορίζονται
χωριστά για κάθε προϊόν.
– Σε παλέτες
Πακέτα ή ρολά τοποθετημένα σε παλέτες, τυλιγμένα με φύλλο
πολυαιθυλενίου. 26 παλέτες ανά φορτηγό για τον Πετροβάμβακα
και 20 παλέτες ανά φορτηγό για τον Φυσικό Ορυκτοβάμβακα με
ECOSE Technology.
– Σε πλάκες σε παλέτες για τις πλάκες δωμάτων Smart
Roof Thermal, Smart Roof Top
Παλέτες τυλιγμένες με θερμοσυρρικνούμενο φύλλο PE, με πλάκες
μήκους 2000 mm και πλάτους 1200 mm. Ο αριθμός πλακών
σε μια παλέτα, η επιφάνεια και ο όγκος καθορίζονται χωριστά
για κάθε προϊόν σε αυτό το φυλλάδιο. Η κάθε παλέτα στηρίζεται
σε τρία τεμάχια πετροβάμβακα.
Επικαλύψεις
Κατόπιν παραγγελίας, τα προϊόντα Ορυκτοβάμβακα Knauf
Insulation μπορούν να επικαλυφθούν με τα παρακάτω υλικά:
• Άσπρο υαλοΰφασμα GVN
• Μαύρο υαλοΰφασμα GVB
• Φύλλο αλουμινίου ALU ή ΑluR
• Άλλα υλικά, κατόπιν συμφωνίας
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε
με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: + 30 211 7107007,
sales.gr@knaufinsulation.com
Πιστοποιητικά
Τα προϊόντα Ορυκτοβάμβακα Knauf Insulation με ECOSE®
Technology φέρουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:
• Σήμα CE Πιστοποιητικό συμμόρφωσης στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
• Δήλωση Απόδοσης DoP
• Πιστοποιητικό για θέματα υγιεινής EUCEB (European
Certification Board for mineral wool products) του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Πιστοποίησης για προϊόντα ορυκτοβάμβακα.
Οι μονάδες παραγωγής της Knauf Insulation είναι πιστοποιημένες
κατά:
• ISO 9001 : 2015
• ISO 14001 : 2015
• DIN ISO 45001 : 2018
• ISO 50001 : 2011

Κατηγορία: