Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η εταιρεία   |  Νέα  |  Επικοινωνία

FIBRANgeo B-040

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό ορυκτοβάμβακα που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη FIBRANgeo Β-040 και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW – Mineral Wool insulation product for buildings).

Οι πλάκες FIBRANgeo Β-040 μπορούν να παραχθούν με επικάλυψη στη μία όψη όπως :

  • AL (Αλουμινόφυλλο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
  • YM (Μη υφαντό μαύρο υαλοΰφασμα
  • YA (Μη υφαντό άσπρο υαλοΰφασμα)
  • XA (Χαρτί Kraft)
Κατηγορία: