Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η εταιρεία   |  Νέα  |  Επικοινωνία

Neopor eps

Πιστοποιημένο Κοφτό Γραφιτούχο Αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS)

TX EPS 80 RF CE
BT EPS 150 RF CE
TX-TT EPS 100 PLUS RF CE
BT-AM EPS 200 RF CE

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας

EPS 200 λ = 0,030 W / mK
EPS 150 λ = 0,030 W / mK
EPS 100 λ = 0,030 W / mK
EPS 80 λ = 0,031 W / mK
Θερμική Αντίσταση για πάχος d=50mm

EPS 200 R = 1.667m2 K/W

EPS 150 R = 1.667m2 K/W

EPS 100 R = 1,667 m2 K/W

EPS 80 R = 1,613 m2 K/W

Παράγεται σε 4 τύπους ανάλογα με την εφαρμογή:

NEOCOAT ΒΤ-ΑΜ EPS 200: Κοφτές πλάκες με πατούρες και αυλακώσεις για θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα και αντεστραμμένου δώματος

NEOCOAT ΒΤ EPS 150: Κοφτές πλάκες με πατούρες και αυλακώσεις για θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα.

NEOCOAT ΤΧ EPS 100 PLUS: Κοφτές πλάκες με πατούρες για θερμομόνωση τοιχοποίας

NEOCOAT ΤΤ EPS 100 PLUS: Κοφτές πλάκες για θερμομόνωση κεραμοσκεπών

Κατηγορία:
Διαστάσεις

2500mm X 600mm, 600mm X 1000mm