Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η εταιρεία   |  Νέα  |  Επικοινωνία

VITEXTHERM VT-10

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο.
Εφαρμόζεται στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με την ακρυλική ρητίνη VitexTherm VT-20, για υψηλή
στεγάνωση και ελαστικότητα.